Nieuwsbrieven

Maandelijkse kosten

€400,- onderdak & eten

€320,- taalstudie

€ 80,- verzekering

€ 80,- overige kosten

Steunen?

Financieel is er een volledige afhankelijkheid van God en sponsors. Mocht u bereid zijn om mij financieel te ondersteunen, kan dat door maandelijks te doneren en/of door uw gift over te maken op onderstaande rekening.

Het IBAN is NL 77 RABO 0373739281, t.n.v. Diaconie Herv. Gem., inzake ‘Gift Litske’.

Litske

Welkom op deze informatiepagina van het zendingswerk van Litske Moerland. Als zendingswerker is zij uitgezonden naar Indonesië. Als gemeente zijn we betrokken en delen graag in de zegen van het werk van evangelisatie en zending. Hoe u betrokken kunt zijn, vertellen we u graag.

  1. Youth with a Mission (YWAM) – zending in Indonesië

Litske Moerland heeft een groot verlangen om het Evangelie te delen met andere volken en talen. Dit gaat uiteraard niet van de ene op de andere dag. Hieronder leggen we uit hoe zij hierbij toegerust wordt.

 

Fase I – in 2022 is Litske gestart met een Discipelschaps Training School (DTS) in Noorwegen. Op deze bijbelschool wordt niet alleen lesgegeven over Bijbelse vakken, maar gaan studenten ook op outreach (missiereis). Litske heeft hiervoor in Jordanië en Israël gewerkt in kinderwerk, gesprekken met volwassenen en hulpverlening. Tijdens de DTS is zij geroepen om zendingswerk in Malang (Indonesië) te gaan doen.

Fase II – Oktober 2023 is Litske vertrokken naar Oost-Java in Indonesië. In het weeshuis ‘… naam’ leeft en werkt ze mee aan de hulp voor de 30-40 weeskinderen. Daarnaast volgt ze een intensieve taalstudie waarvoor ze elke morgen urenlang getraind wordt.

Fase III – In de zomer 2024 hoopt Litske te kunnen beginnen met zendingswerk onder de … (bevolking Malang). De precieze plaats waaruit en van waaruit zij zal gaan werken, wordt nu onderzocht.

  1. Zending doe je niet alleen

Het werk van YWAM is geloofszending: “zending waarbij we in geloof op pad gaan, waar God ons roept.” Het gaan in geloof betekent ook dat we geloven dat God voorziet in alle behoeften. Twee belangrijke pijlers van geloofszending zijn gebed en de gemeente.

  • Een biddende thuisgemeente wordt deelgenoot van de roeping van Litske. Als wij bidden om vrede en vrijmoedigheid voor Litske, delen we in haar roeping. In gebed zijn we verbonden aan de troon van God, denken we mee in wat zij nodig heeft en bidden we om de voortgang van Gods werk in de wereld.
  • We geloven dat de gemeente ook financieel verantwoordelijk wordt. Paulus schrijft aan de Filippenzen “niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt.” Paulus ziet in de gaven dat de gemeente is toegewijd. Gaven doen ertoe, want financiële steun is geestelijke steun: Litske kan hierdoor zendingswerk doen en ons teruggeven van Gods zegen op het werk.
  1. Thuisfrontteam (TFT)

Het Thuisfrontteam (TFT) bemiddelt tussen Litske en het thuisfront: Tholenaren, gemeenteleden, en vrienden. Thuisfront en Litske zijn verbonden door gebed en gaven.

  1. Veel mensen zijn bereid om bij te dragen, maar kregen daarvoor nog niet de kans. Hier houden we u op de hoogte en leest u de nieuwsbrieven van Litske.
  2. Via de Diakonie kunt u een maandelijkse gift toezeggen (ANBI). (QR code én linkje). De diaconie doneert deze vervolgens aan Litske.
  3. We hebben het meest behoefte aan maandelijkse U draagt daarmee direct bij aan de groei van Gods koninkrijk en zegen voor Litske.