Helpende handen

De uitbraak van het Coronavirus heeft grote gevolgen voor onze samenleving. Mensen kunnen in de knel raken, zeker als het eerste levensbehoeften betreft. Laten we oog hebben voor elkaar en daar waar mogelijk onze medemens helpen!

Oudere en kwetsbare mensen die, vanwege het ontbreken van een netwerk van familie, vrienden en bekenden, in de knel raken kunnen contact opnemen met Helpende Handen. Wij helpen u graag door bijvoorbeeld:

  • De boodschappen te doen.
  • Medicijnen op te halen.
  • Een praatje of een luisterend oor.

Wilt u hier gebruik van maken, neemt u dan contact op met de coördinator, Annemarie Schot. De telefoonnummers zijn te vinden in de kerkbode en het groene boekje.

Gemeenteleden die zich voor deze dienstverlening willen inzetten, kunnen zich bij de coördinatoren van Helpende Handen aanmelden. We kunnen nog vrijwilligers gebruiken. Wilt u meehelpen, meld u zich dan aan via bovenstaande links of telefonisch bij de coördinatoren. Helpt u mee?  Alvast bedankt!