In een kerkelijke gemeente kunnen mensen om allerlei redenen hulp nodig hebben. Misschien bent u slecht ter been en heeft u iemand nodig die eens een boodschap voor u doet. Of u heeft hulp nodig bij klein onderhoud van uw huis of tuin. Misschien heeft u juist behoefte aan contact met een gemeentelid. Denk aan een bakje koffie of gezellig een wandeling maken. Soms is het fijn als er na een operatie of de geboorte van een baby gekookt wordt voor een gezin.  

We hebben in de kerk de organisatie Helpende Handen. Deze organisatie bestaat uit vrijwilligers die klaar staan om gemeenteleden te helpen met de verschillende hulpvragen.

We merken dat er niet zo heel veel gebruik wordt gemaakt van Helpende Handen. Daarom willen we deze organisatie opnieuw onder uw aandacht brengen.

Wilt u helpen? Dat is fijn! U kunt mailen naar onderstaan email-adres of appen naar onderstaand telefoonnummer. Hierbij kunt u aangeven welke hulp u wilt bieden. Dit is geheel vrijblijvend en naar eigen mogelijkheden!

Contactgegevens: ankebakkerbaaij@outlook.com  /  06-45969026

Hulp nodig? Neem contact op met Anke Bakker, zij zal zorgen dat uw hulpaanvraag op de juiste plaats terecht komt binnen Helpende Handen. Samen wordt er dan gekeken hoe we u zo goed mogelijk kunnen helpen.

Helpende handen

De uitbraak van het Coronavirus heeft grote gevolgen voor onze samenleving. Mensen kunnen in de knel raken, zeker als het eerste levensbehoeften betreft. Laten we oog hebben voor elkaar en daar waar mogelijk onze medemens helpen!

Oudere en kwetsbare mensen die, vanwege het ontbreken van een netwerk van familie, vrienden en bekenden, in de knel raken kunnen contact opnemen met Helpende Handen. Wij helpen u graag door bijvoorbeeld:

  • De boodschappen te doen.
  • Medicijnen op te halen.
  • Een praatje of een luisterend oor.

Wilt u hier gebruik van maken, neemt u dan contact op met de coördinator, Annemarie Schot. De telefoonnummers zijn te vinden in de kerkbode en het groene boekje.

Gemeenteleden die zich voor deze dienstverlening willen inzetten, kunnen zich bij de coördinatoren van Helpende Handen aanmelden. We kunnen nog vrijwilligers gebruiken. Wilt u meehelpen, meld u zich dan aan via bovenstaande links of telefonisch bij de coördinatoren. Helpt u mee?  Alvast bedankt!