Mannenvereniging “Tot de WET en de GETUIGENIS”

Vergaderfrequentie
De mannenvereniging vergadert als regel de eerste donderdag van de maand. De vergadering begint om 19.30 uur en is meestal om 22.00 uur afgelopen.

Onderwerp
De te bespreken Schriftgedeeltes worden genomen uit de Hervormde Vaan, het bondsblad van de mannenverenigingen.

Vakantie
De maanden juli en augustus wordt er niet vergaderd.

Overig
De jaarvergadering wordt meestal in april gehouden er is dan een spreker. De kerstviering is gezamenlijk met de dameskrans en de Bijbelstudiekring.

Contactpersoon: Dhr. J. van Zielst