Codicil kerkelijke begrafenis

Bij overlijden van een geliefde is het voor veel nabestaanden van zeer waardevol als er door de overledene een laatste wilsbeschikking is opgesteld. Zo’n laatste wilsbeschikking is verkrijgbaar bij verschillende begrafenisondernemingen.

Hierin wordt veelal niet gesproken over de inhoud van de rouwdienst en begrafenis. Daarom hebben we als kerkelijke gemeente een codicil opgesteld, waarin de inhoud van de begrafenis vastgelegd kan worden. Dit codicil kunt u HIER downloaden.

Naast het feit dat familieleden over het bestaan van dit codicil ingelicht kunnen worden, is er ook de mogelijkheid om de scriba van de gemeente een kopie hiervan te doen toekomen. U kunt hiervoor met hem contact opnemen via de scriba