Kerktelefoon

Mensen die om wat voor reden dan ook een bepaalde tijd niet naar de kerk kunnen, hebben de mogelijkheid om tijdelijk een aansluiting voor kerktelefoon te krijgen. Dit is snel en relatief gemakkelijk te realiseren.

Hiervoor kunt u contact opnemen met de Contactpersoon: B. Geuze