In de regeling komen de volgende zaken aan de orde:

 • Samenstelling van de kerkenraad
 • Verkiezing van ambtsdragers algemeen
 • Verkiezing van ouderlingen en diakenen
 • Verkiezing van predikanten
 • De werkwijze van de kerkenraad
 • Besluitvorming
 • De kerkdiensten
 • De vermogensrechtelijke aangelegenheden – kerkrentmeesterlijk
 • De vermogensrechtelijke aangelegenheden – diaconaal
 • De vermogensrechtelijke aangelegenheden – begrotingen, jaarrekeningen, collecterooster
 • Overige taken van kerkrentmeesters en diakenen
 • Ondertekening