Jeugdvereniging -16

Vanaf eind september tot begin maart komt de JV -16 gemiddeld om de 3 weken samen op zondagavond in De Wingerd. De avonden beginnen na de kerkdienst om 20.15 uur en zijn voor jongelui die in eerste klas van het voortgezet onderwijs zitten, tot en met 15 jaar. Voordat we aan de JV-avond beginnen, drinken we koffie/thee/fris met wat lekkers erbij. Het doel van de vereniging is om met de jeugd na te denken over de Bijbel en te luisteren naar hun vragen. Dit doen we aan de hand van een werkboekje en elk jaar kiezen we een ander thema om te behandelen.

We willen de jongeren een eigen JV -16 bieden, ze horen erbij en hebben de gelegenheid om vriendschappen te maken en te onderhouden. Verder laten we ze zien dat ook jonge christenen een taak hebben in de maatschappij.

Tijdens een JV-avond staat de Bijbel centraal. De JV-avond in december heeft een kerstinvulling en de laatste JV-avond staat in het teken van een ontspannende activiteit, te denken valt bijvoorbeeld aan het houden van een quiz of spel in relatie tot de Bijbel. Het is gezellig om met elkaar samen te zijn, maar ook heel fijn en waardevol om ons samen te verdiepen in Gods Woord.

Kijk op de agenda van de website van onze kerk voor de volgende keer en kom ook!!

Contactpersoon: Matthé van Zielst