Vrouwenkring Hadassah

Op deze kring zijn alle vrouwen hartelijk welkom om samen te ontdekken wat de Bijbel ons in deze tijd te zeggen heeft.

We komen 1x per maand bij elkaar in de Wingerd op woensdagochtend. Vanaf 9.15 staat er voor iedereen koffie/thee klaar. Rond 9.30 uur beginnen we met de Bijbelstudie en om ongeveer 11.30 uur gaan we naar huis.

Dit seizoen verdiepen we ons in de vrouwen uit het Oude Testament. Wat kunnen wij van hen leren? In de pauze is er tijd voor gezellige en/of serieuze gesprekjes.

De data voor dit seizoen zijn:

24 november – Zippora
22 december – Kerstviering met ontbijt.
Aanvang 8.30 uur
19 januari – Eva
9 maart – Tineke Tuinder komt als spreker van Sestra een lezing verzorgen. Omdat zij uit Limburg komt beginnen we om 10.00 uur.
13 april – Bijbelquiz
18 mei – Sluiten we het seizoen af met een uitje naar de Markiezenhof.

We hopen dat velen de weg naar onze kring weten te vinden, ook als je niet alle data kunt komen hartelijk welkom!

Contactpersoon: Karina Eerland