Vrouwenkring Hadassah

Alle vrouwen uit onze gemeente en daarbuiten zijn hartelijk welkom om met elkaar te ontdekken wat de Bijbel ons in deze tijd te zeggen heeft.

We komen 1x per maand op woensdagochtend bij elkaar in De Wingerd. Vanaf 9.15 uur staat er koffie en thee klaar. Rond 9.30 uur starten we met de Bijbelstudie.

Dit seizoen volgen we de Bijbelstudies van ds. A. van Zetten uit Vrouw tot Vrouw over de Psalmen.

De data zijn:      19 – oktober
                            23 – november
                            21 – december Kerstviering
                            18 – januari
                            15 – februari komt Jannie van Rijn vertellen over Corrie ten Boom
                              8 – maart
                              5  – april
                            17 – mei afsluiting met een gezellig uitje

We hopen dat velen de weg naar onze kring weten te vinden, ook als je niet alle data kunt komen hartelijk welkom!

Contactpersoon: Karina Eerland