Oppasdienst en rooster

Op de zondagmorgencrèche in de Wingerd is het altijd heel gezellig! De kinderen kunnen er naar hartelust spelen, tekenen, kleuren, klimmen en glijden. Daarnaast wordt er voorgelezen uit de bijbel en een bijpassende kleurplaat of knutsel gemaakt. Voor de kleineren is er een ruimte om te slapen.

De crèche is verdeeld in 2 groepen, de babygroep, voor baby’s en peuters tot 2/2,5 jaar en de kleutergroep voor kinderen van 2,5 jaar tot en met 5 jaar. De babygroep wordt gehouden in de zaal aan de linkerkant van de trap en de kleutergroep in de zaal aan de rechterkant van de trap.

In de babygroep zijn er twee oppasmoeders aanwezig. Bij binnenkomst in de zaal ligt er een lijst waarop de namen van de kinderen genoteerd kunnen worden. Op deze lijst is er ruimte om bijzonderheden te noteren zoals hoe laat een fles of fruithap of een allergie van het kind. Zo is de informatie bij de oppasmoeders bekend.

Graag de naam van het kind noteren op tas, fles, beker, speen e.d. om kwijtraken en verwisseling te voorkomen.

In de kleutergroep zijn er een oppasmoeder en een meisje aanwezig. Ook hier ligt er bij binnenkomst in de zaal een lijst waarop de namen van de kinderen genoteerd kunnen worden en eventuele bijzonderheden. In deze groep ziet de ochtend er als volgt uit:

• Bij binnenkomst vrij spelen
• 10.00 uur in de kring de ochtend beginnen met het zingen van “Hoger dan de blauwe luchten”
• Daarna volgt het lezen van een Bijbelverhaal volgens het leesrooster
• Drinken en koekje eten aan de tafels
• Kleurplaat of knutsel passend bij het Bijbelverhaal maken
• Vrij spelen
• Eindigen met het zingen van “ Handjes gevouwen”

Voor het drinken en een koekje wordt in deze groep gezorgd, het is niet de bedoeling dat kinderen snoep meenemen.

Het oppasrooster is te downloaden via het rechtermenu. Moeders en meisjes ( vanaf de brugklas) die willen meedraaien in het oppasrooster kunnen dit doorgeven aan het contactpersoon van de crèche.