Jongeren zijn een belangrijk onderdeel van de gemeente. Immers, zij zijn de bouwstenen van de kerk van morgen. Wij geloven vanuit de Bijbel dat God een verbond der genade heeft opgericht met zondige mensen. En dat die ene Naam, gegeven onder de hemel waardoor wij kunnen en moeten zalig worden, zal worden voortgeplant van kind tot kind, van geslacht tot geslacht. De christelijke gemeente heeft dan ook de mooie, maar ook verantwoordelijke taak en roeping de komende generatie bekend te maken met de God van het verbond, Die in Zijn Zoon Jezus Christus voor heil en zaligheid zorgt. Een eerste taak is daarom ook onze jongeren bekend te maken met deze Verbondsgod. Niet minder belangrijk is het onze jongeren in liefde en ernst te wijzen op de noodzaak van geloof en bekering, het geborgen zijn in Jezus Christus, waardoor het mag komen tot een persoonlijke relatie met Christus. Daarnaast moet er ook aandacht zijn voor de toerusting van deze jongeren voor hun taak als christen in de gemeente en de wereld. Het jeugdwerk wil in haar activiteiten een veilige plaats bieden waar de jongere zichzelf kan zijn en de onderlinge band met de andere jongeren binnen de gemeente, maar ook met de gehele gemeente, wordt versterkt. Binnen het jeugdwerk kan gebruik gemaakt worden van de Statenvertaling en de Herziene Statenvertaling. Materiaal voor de clubs wordt betrokken bij de HGJB en de HJW.

Download HIER het concept jeugdbeleidsplan van de Hervormde Gemeente Tholen. Dit is een concept beleidsplan. Gemeenteleden kunnen tot eind maart gedachten/wijzigingen/vragen ed. schriftelijk of per mail indienen bij de scriba van de kerkenraad, de heer van Zielst.