Kerkenraad

U kunt op een naam klikken om een bericht te sturen.

Predikant / Dominee vacant
Dhr. J.P.J. van Oerle, pastoraal medewerker 
M. Polak, Ouderling (0166 602919)
I.J. van Gorsel, Ouderling (telefoon: 0166 677032)
M. van Zielst , Ouderling kerkrentmeester (telefoon: 06-39003040)
G.J. Harmsen, Ouderling kerkrentmeester (telefoon: 06 1471 1976)
C.A. van den Berge, Ouderling/Preekvoorziener (telefoon: 0166-851700)
B. Geuze, Ouderling (telefoon: 06 4258 5497)
C. Andriesse, Diaken
T. Polak, Diaken/Penningmeester
J.D. van Dam, Diaken
A.M. Wessels, Diaken / Scriba
J.J Schot, Diaken/Voorzitter (telefoon: 0166 603207)
I. van den Boogaart, Diaken