Collecte Heilig Avondmaal zondag 16-juni

Magen David Adom (Het Israelische Rode Kruis) is opgericht in 1930 om medische noodhulp aan iedereen in Israël te verlenen. Dit gebeurt door middel van ambulancediensten en de nationale bloedbank.
Magen David Adom levert (acute) hulp en zorg via de ambulances, zo ook bij de aanslag van vorig jaar 7-oktober waar de MDA-teams erop uit trokken om levens te redden.  
Ook buiten Israël wordt hulp verleend bij grote rampen. Waar mogelijk wordt samengewerkt met de Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen in de regio.
MDA Israël is in hoge mate afhankelijk van giften. Om deze organisatie in financiële en materiële zin te ondersteunen is in 1981 een Nederlandse vriendenstichting opgericht ter ondersteuning van het medische werk van MDA Israël. Geeft u ook?