Gemeenteavond pastorie

Als Kerkenraad, College van Kerkrentmeesters en Pastoriecommissie willen we rond het thema Pastorie op D.V. donderdagavond 4 juli een gemeenteavond organiseren.

Tijdens deze avond zal er dan een presentatie worden gegeven, waarbij de keuze op nieuwbouw zal worden toegelicht.

Daarbij zal er ook ingegaan worden op zaken als kosten, planning en de hulp die reeds is aangeboden vanuit onze gemeente.De agenda voor deze avond is als volgt:

– Opening

– Waar komen we vandaan

– Presentatie door de Pastoriecommissie

– Pauze

– Presentatie door het College van Kerkrentmeesters / werkgroep giftenwerving

– Gelegenheid voor het stellen van vragen

– Sluiting

De avond begint om 19:30 uur in de Wingerd en iedereen is van harte welkom.