Wij allemaal staan weer aan het begin van een nieuw jaar. Wij hopen dan dat veel van onze voornemens, die we voor dit nieuwe jaar van plan zijn uit te voeren, gerealiseerd kunnen worden.
Als christenen willen we ook het komende jaar de belangrijke plek van de kerk in de samenleving behouden en de boodschap van het geloof doorgeven aan een nieuwe generatie. Daarom is ook uw financiële steun blijvend noodzakelijk.

kerkbalans2020

De actie Kerkbalans is de belangrijkste inkomstenbron van onze gemeente. De actie loopt D.V. in onze gemeente van zaterdag 18 januari tot en met zaterdag 1 februari 2020. De bijdrage die u betaalt wordt gebruikt voor de lopende kosten en activiteiten als het ouderenpastoraat, de ouderencontactmiddagen, zieken en huisbezoek, catechisaties, diaconaat, jongerenverenigingen en -clubs, evangelisatie etc. Maar ook voor het onderhoud van ons monumentale kerkgebouw, de verwarming, verlichting, personeelskosten en de beheerskosten van “De Wingerd” is uw bijdrage noodzakelijk.

De kerk is de plaats waar je samenkomt om God te ontmoeten, zoals vele generaties vóór ons ook al deden. Waar de Heilige God zich bekend wil maken aan arme en in zichzelf verloren zondaren. Een plaats ook waar iedereen welkom is. Het is iets wat ons verbindt. De kerk is vaak letterlijk een baken: een markant herkenningspunt in de stad of in het dorp. Als het goed is dan is de kerkelijke gemeenschap ook daadwerkelijk een houvast in het leven. Een geestelijk thuis en een onbetaalbaar sociaal vangnet voor mensen die dat nodig hebben.

De kerk is ook voor mensen die geen speciale binding met onze kerkelijke gemeente hebben, een plek van ontmoeting en inspiratie. En we komen er samen voor de grote momenten in het leven, zoals doop belijdenis en huwelijk, en voor momenten van rouw en verdriet.

Wist u dat dit de grootste inzamelingsactie van het land is? Overal vragen plaatselijke kerken aan hun leden om een financiële bijdrage over te maken. Voor deze actie zullen uit de gemeente veel vrijwilligers op pad gaan om u de envelop van Kerkbalans te overhandigen. In week 4 wordt ook bij u de brief voor Kerkbalans bezorgt. Doet u weer mee? In de weken 4 en 5 komt een vrijwilliger het formulier weer bij u ophalen. Meestal wordt er een afspraak gemaakt bij het bezorgen wanneer u de antwoordenvelop gereed heeft en deze opgehaald kan worden. Of vraag dat aan uw bezorger.

U kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken. Het bankrekeningnummer van onze gemeente staat op de acceptgirokaart. Als u uw toezegging digitaal overmaakt wilt u dan op uw toezeggingsformulier voor 2020 toch vermelden en aangeven dat u het zelf overmaakt en welk bedrag u toezegt? Onze voorkeur gaat uit naar de automatische incasso, dat scheelt ons een hoop werk en voor u (en voor ons) is het gemak dat u het niet vergeet.

Behalve door te doneren, vragen wij u de actie te ondersteunen in uw persoonlijk gebed. Want waar kunnen we onze eigen noden en de noden van de gemeente beter wegleggen dan in het gebed voor de Heere. De naamsbekendheid van de actie Kerkbalans kunt u helpen vergroten door in uw (digitale) omgeving aandacht te vragen voor de actie Kerkbalans 2020 of dit bericht te delen. Zo laat u weten dat u het werk van onze Hervormde gemeente van belang vindt en dat uw kerk een financiële bijdrage meer dan waard is. De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Doe daarom mee aan de actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in.

U begrijpt dat het altijd weer erg spannend is hoe de uitslag van de actie zal zijn en andersom heeft u altijd de bereidwilligheid getoond om alle werk wat in de gemeente moet en mag gebeuren om daarvoor de middelen beschikbaar te stellen.

Als leden van de gemeente, waartoe u behoort, wilt u dat alles behouden en kunnen doorgeven aan uw of onze kinderen en kleinkinderen. Uw bijdrage aan Kerkbalans 2020 is daarom hard nodig, want die maakt het mede mogelijk dat de kerkelijke gemeente haar unieke en onmisbare functie kan blijven vervullen. Dat is wat ons verbindt en daar kunt u iets voor betekenen! Via deze weg willen we u alvast hartelijk bedanken voor uw bijdrage!

Met vriendelijke groet,
Adrie Wouters, secretaris college van kerkrentmeesters.

 

Download HIER de folder, brief en toezeggingsformulier "Kerkbalans 2020" van onze gemeente.