Orgelfront

Voor info over digitale collecte klikt u HIER.

De verkoop van collectebonnen vindt plaats op iedere zaterdagmorgen tussen 10:00 en 11:00 uur in "de Wingerd".

Collectebonnen worden verkocht in vellen van 20 bonnen. U kunt de bonnen kopen volgens onderstaande prijzen:

  • € 20,00 (20 bonnen van € 1,00)
  • € 15,00 (20 bonnen van € 0,75)
  • € 10,00 (20 bonnen van € 0,50)

U kunt hier een document downloaden en afdrukken voor "eenmalige machtiging voor de aankoop van collectebonnen". Daarna kunt u het ingevulde formulier in "de Wingerd" gebruiken voor de aankoop van collectebonnen.

De documenten zijn 17 november 2018 aangepast ivm gewijzigd rekeningnummer (IBAN) per 1 november 2018. Hieronder kunt u het machtigingsformulier downloaden:

Klik hier voor het PDF document
Klik hier voor het Word document

Belangrijke informatie van de Belastingdienst: Doordat de Belastingdienst geconfronteerd wordt in een levendige handel in kwitanties voor de aankoop van collectemunten en collectebonnen, accepteert de Belastingdienst vanaf het belastingjaar 2020 en volgende jaren alleen nog maar bancaire bedragen betaald voor deze collecte munten en bonnen. De Belastingdienst accepteert geen kwitanties meer. Alleen betalingen aan uw kerkkantoor per bank voor de levering van collectemunten en collectebonnen is dan nog maar aftrekbaar door overlegging van de rekeningafschriften. Afgelopen jaar, zo stelde het Ministerie van Financiën, bleek dat een levendige handel is ontstaan met kwitanties die per kaart of per cassette aan munten werd afgegeven.

Een gewone gift is een gift die u maar 1 keer doet. Of een gift die u wel jaarlijks doet, maar niet in een overeenkomst hebt vastgelegd. Voor meer informatie klik hier. U mag uw gewone gift aftrekken als u aan deze voorwaarden voldoet:

  1. Uw gift gaat naar een ANBI (algemeen nut beogende instelling). Of de ANBI echt een ANBI is, kunt u controleren met het programma ANBI opzoeken.
  2. Uw gift is vrijwillig. Een verplichte bijdrage aan uw kerk mag u dus niet aftrekken.
  3. U krijgt niets in ruil voor uw gift. Het kopen van een lot is bijvoorbeeld geen gift. Want in ruil krijgt u de kans om iets te winnen.
  4. U kunt aantonen dat u de gift hebt gedaan. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de afschrijvingen van uw rekening. Wanneer u bonnen met contact geld aanschaft dan is het niet aantoonbaar en bestaat de kans dat dit niet geaccepteerd wordt door de belastingdienst.

Hou wel rekening met de drempel en het maximum, want voor gewone giften geldt een drempel. Het bedrag daarboven mag u aftrekken, maar niet meer dan het maximumbedrag. Het drempelbedrag en het maximumbedrag hangen af van uw drempelinkomen. Dat is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. Als u online aangifte doet, hebben wij uw drempelbedrag ingevuld op het scherm waar u uw giften kunt
aftrekken. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, maar minimaal € 60. Wat u meer hebt gegeven, mag u aftrekken tot een maximumbedrag van 10% van uw drempelinkomen.

Rekenvoorbeeld:
Uw drempelinkomen is € 27.000. Het drempelbedrag is dan € 270 en het maximumbedrag € 2.700.
Als u € 450 aan gewone giften geeft, berekent u uw aftrek zo:
U geeft in totaal € 450. Daarvan trekt u het drempelbedrag € 270 af. Dus u mag in totaal € 180 aftrekken.

Aanvullende gegevens