De diaconale collecte voor D.V. zondag 28 februari is bestemd voor stichting Ontmoeting.
Stichting Ontmoeting biedt steun aan kwetsbare mensen die zijn vastgelopen. Mensen met sociale, psychische en financiële problemen, ex-gedetineerden, zwerfjongeren, dak- en thuislozen en multiprobleemgezinnen. Helpt u mee om licht te brengen bij mensen waar het donker is? Klik hier voor meer informatie of bekijk hier de reportage van veldwerker Kees.

U kunt de gaven in de collectezak doen in de kerk op D.V. zondag 28 februari, of overmaken op rekeningnummer NL02RABO0373739273, Ten name van Diaconie Hervormde Gemeente te Tholen o.v.v. "Collecte Ontmoeting". Wij zijn u bij voorbaat erg dankbaar!

Aanvullende gegevens