Naar aanleiding van de wijzigingen wat betreft het houden van kerkdiensten zijn er voor komende zondagen de volgende maatregelen genomen.

1- Reduceren van het aantal kerkgangers naar 120 per dienst.
2- Er wordt in de dienst niet gezongen.

Er zal tevens iedere week gekeken worden naar de situatie op Tholen en in Zeeland en waar nodig zullen er aanpassingen gedaan worden.

Wij wensen u en jou een gezegende zondag

Aanvullende gegevens