In de week van 18 t/m 23 januari vindt de jaarlijkse landelijke "Week van gebed" plaats. Sinds enkele jaren ook op Tholen georganiseerd door leden van drie verschillende kerkelijke gemeenten.

Helaas hebben we moeten besluiten, dat we vanwege de beperkende corona maatregelen, elkaar dit jaar niet op de gebruikelijke wijze kunnen ontmoeten. Daarom hebben we gezocht naar een alternatief, want juist in deze moeilijke tijd is gezamenlijk gebed extra dringend nodig.

Daarom verzorgen we op maandag 18, woensdag 20 en vrijdag 22 januari een livestream uitzending, resp. vanuit Ichthuskerk, "De Oesterschelp" (Christengemeente) en Ned. Hervormde gemeente, allen te Tholen

We verzorgen een programma met een korte overdenking, gebed en muzikale omlijsting. Deze uitzendingen beginnen om 19.00 uur en zullen rond 19.45 uur afgelopen zijn.

We roepen iedereen op om met ons mee te bidden. U kunt inloggen via de volgende link:

https://www.weekvangebed.nl/gebedslocaties

Als u dan op de kaart Tholen aanklikt vind u daar de link om de bijeenkomst van die avond mee te maken.

Het zal duidelijk zijn dat we ook tijdens de opnamen volledig te werk gaan volgens de richtlijnen van het RIVM, maar laat u niet weerhouden om juist in deze tijd uw stem in den hoge te doen horen en bid met ons mee.

Aanvullende gegevens