en welkom op onze website. U hebt via internet de website van de Hervormde Gemeente van Tholen gevonden, misschien toevallig misschien bewust.

De Hervormde Gemeente in Tholen is ontstaan na de reformatie. De eeuwen door is de gemeente samengekomen in de "Grote Kerk". Onze gemeente is een brede gemeente met bezoekers uit alle leeftijden. Iedere zondag zit de kerk bijna vol en mag de bijbel opengaan. Er zijn diverse clubs en kringen voor alle leeftijden en er is ook een koor aan onze gemeente verbonden.

Wij geloven dat de Bijbel het Woord van God is. Wij geloven dat de God van de Bijbel de enige ware God is, Die de hemel en aarde geschapen heeft. Wij geloven dat Jezus Christus Zijn Zoon is, Die eeuwen geleden naar de aarde kwam om zondaren te redden door te lijden en te sterven, maar ook op te staan uit de dood. Tot op de dag van vandaag wil de Heilige Geest mensen ervan overtuigen dat ieder die in Hem gelooft het eeuwige leven ontvangt.

Aanvullende gegevens