De FakkelDe zendings- en evangelisatiecommissie houdt zich bezig met evangeliseren en zending. Wij evangeliseren bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten zoals de plaatselijke braderie, in Bergen op Zoom rond kerst of andere gelegenheden. Dit doen we om zo de mensen in aanraking te brengen met het evangelie.

We hebben steeds verschillende zendingsprojecten waar we geld voor inzamelen, zodat daar bijvoorbeeld bijbels uitgedeeld kunnen worden of we een zendingsgezin kunnen ondersteunen.

En zeggende: Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. (Matth3:2)

Aanvullende gegevens