Doelcollecte zondag 14 april

‘Zo zeg ik dan: Hebben zij gestruikeld, opdat zij vallen zouden? Dat zij verre; maar door hun val is de zaligheid den heidenen geworden, om hen tot jaloersheid te verwekken.
 
Romeinen 11:11
 
Vanuit de verbondenheid met Israël en in het bijzonder de Messiasbelijdende Joden willen wij als stichting de Messiasbelijdende Joden steunen met onze gebeden en onze gaven. Wij willen de christelijke gemeente wijzen op haar Joodse wortels en de verbondenheid van de gemeente met de Messiasbelijdende Joden bevorderen. Wij willen de Messiasbelijdende Joden ook steunen in hun roeping tot evangelieverkondiging onder hun volksgenoten.
Onze doelstelling is het verlenen van materiële en immateriële steun aan Joden die Jezus als de Messias belijden.
 
Maar ook het bevorderen van contacten tussen christelijke kerken en gemeenten enerzijds, en Messias belijdende Joodse gemeenschappen anderzijds.
 
Bidt en geeft u ook voor onze broeders en zusters in Israël?
 
Klik hier voor een videofragment over het werk van de stichting steun Messiasbelijdende Joden.