Doelcollecte zondag 11 februari 2024

Doelcollecte zondag 11 februari

De diaconale collecte van D.V. zondag 11 februari is bestemd voor het plaatselijk jeugdwerk.
 
Binnen de gemeente wordt er elk jaar van alles georganiseerd waar de jeugd bij betrokken is. Behalve de Zondagsschool zijn er ook de jeugdclubs waarbij de kinderen in het clubseizoen om de week bij elkaar komen. En ongeveer eens per maand komen jongeren op zondagavond na de dienst bij elkaar. Het in contact staan met elkaar rond een open Bijbel staat hierin centraal. En voor een ontspannen of uitdagende activiteit op zaterdag is er jeugdsoos Festini die in het seizoen eens in de twee weken bij elkaar komt.
 
Voorbereidingen voor het kinderkamp in Renesse zijn in gang gezet en later in het jaar kunnen er weer schoenendozen gevuld worden voor de Schoenendoosactie.
Om deze en andere activiteiten rondom het Jeugdwerk te kunnen bekostigen vragen wij u openhartig om bij te dragen voor het Jeugdwerk binnen onze gemeente.
 
Dat kan bijvoorbeeld tijdens het collectemoment in de dienst of digitaal via deze website.
 
Namens alle jeugdwerkers op voorhand hartelijk dank voor uw bijdrage!