Doelcollecte zondag 28-jan & 4-feb

Doelcollecte zondag 28-januari
 
Onderstaande een update vanuit de stichting die inmiddels onder velen bekend is.
 
‘In samenwerking met onze partner organisatie zijn er weer verschillende hulptransporten geweest naar de provincies Charkiv, Cherson en Mykolaiv. Onderweg is de verwoestende kracht van de oorlog altijd goed te zien. Daar waar alles compleet verwoest is, ligt nog een hele taak om het Oekraiense volk te helpen met de wederopbouw. Maar dat is voor de toekomst.
 
Op dit moment helpt Metadidomi de getroffen burgers die dicht bij de frontlinie wonen. Hun leven is door de winterse omstandigheden soms extra schrijnend. We brengen hout voor kachels, daar waar al meer dan een jaar geen elektriciteitsvoorzieningen meer zijn; waterfilters, naar de dorpen waar het water zo slecht van kwaliteit is, dat het niet eens gebruikt kan worden om kleding mee te wassen; en voedsel, voor de kwetsbare bevolkingsgroepen, die niet voldoende in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Daar hebben we uw hulp voor nodig.
 
Uw bijdrage kunt u geven tijdens de erediensten op D.V. 28 januari, of overmaken op het rekeningnummer van de diaconie: NL02RABO0373739273, o.v.v. ‘Metadidomi
 
Verslaglegging met betrekking tot Oekraïne kan bekeken worden via de weblog van Metadidomi.
Klik hier om de blogpagina te bezoeken.
 
 
 
 
Doelcollecte zondag 4-februari
 
In Centraal-Azië hebben kwetsbare mensen in de samenleving vaak geen toegang tot goede gezondheidszorg, terwijl zij allerlei gezondheidsproblemen hebben.Een groep christelijke artsen wil deze mensen helpen door trainingen en voorlichting te geven over gezondheid en het voorkomen van ziektes. Daarnaast bieden zij gratis medisch onderzoek en behandelingen.
 
De opbrengst van de collecte in onze gemeente op D.V. zondag 4 februari is bestemd voor dit doel van Project 10:27.
 
Er is in Centraal-Azië sprake van grote noden in de samenleving, zoals werkloosheid, armoede, verslavingen, (huiselijk) geweld en gebroken gezinnen. Dit maakt het leven voor de mensen zwaar en ingewikkeld. Kerken ter plaatse willen graag hulp bieden aan de mensen in hun omgeving die dat zo hard nodig hebben. Deze contacten bieden bovendien mogelijkheden om mensen de liefde van God te laten zien. Project 10:27 / GZB ondersteunt deze missie van harte en daarbij is uw gebed en financiële steun onmisbaar!
 
Een groep christelijke artsen gaat een aantal keer per jaar als medisch team naar plaatsen waar geen (betaalbare) medische zorg beschikbaar is. Ze werken waar mogelijk samen met lokale artsen en ook met lokale kerken. Meestal blijft het medisch team een aantal dagen, zodat ze zoveel mogelijk patiënten kunnen helpen. De artsen hebben verschillende specialismen en bieden gratis medisch onderzoek en behandelingen. In bepaalde gevallen geven ze ook financiële steun voor medische behandelingen