Doelcollecte zondag 7 januari 2024

Doelcollecte zondag 7 januari:
Sien Tholen & stichting ontspanning gehandicapten
Sien is een belangenvereniging voor mensen met een verstandelijke beperking. Hij werd in de jaren ’50 van de vorige eeuw opgericht door een aantal ouders onder de naam Philadelphia. Later werd daar Philadelphia Support van gemaakt. In 2012 werd helemaal afscheid genomen van de naam Philadelphia. Dat had alles te maken met de negatieve publiciteit waar de gelijknamige zorginstelling mee te maken kreeg. Toen is de naam Sien bedacht.

Sien staat voor ‘zien’. Voor Sien telt iedereen mee.

De Thoolse afdeling is in 1967 opgericht op initiatief van een inwoonster van Tholen-stad. Binnen de kortste keren waren er meer dan vijfhonderd leden, waaronder veel sympathisanten. Al snel werd naast het behartigen van de belangen van verstandelijk gehandicapten de focus gericht op het organiseren van activiteiten, want daar bleek veel behoefte aan te zijn. Eerst gebeurde dat op zaterdagochtend in een school in Sint-Maartensdijk, maar later in een gebouwtje in Scherpenisse, dat voor het symbolische bedrag van een gulden kon worden overgenomen. Het kreeg de naam ‘Ons Huis’. Tot op de dag van vandaag vinden daar bijna alle activiteiten plaats.

Het organiseren van die activiteiten is in de loop der jaren het belangrijkste geworden op lokaal niveau. De belangenbehartiging wordt met name door de landelijke organisatie gedaan. Verder is de Thoolse commissie van Sien verantwoordelijk voor de catechesegroep en het houden van aangepaste kerkdiensten en voorlichtings- en contactavonden.

Voor het organiseren van de andere activiteiten is in 1978 de Stichting Ontspanning Gehandicapten opgericht. De twee organisaties treden nog wel met één gezicht naar buiten. Op het programma staan elk jaar onder meer de soosavonden, een rommelmarkt, een uitstapje, een kerstmaaltijd en een boekenmarkt.