Doelcollecte december 2023

In de periode richting het einde van dit jaar zal er gecollecteerd worden voor onder ander het jeugd- en ouderenwerk binnen onze gemeente. Dit zijn bekende doeleinden waarbij we dankbaar zijn dat zowel een grote groep jongeren als ouderen zicht betrokken weet bij onze gemeente. En als laatste doelcollecte van dit jaar heeft de kerstviering van de zondagsschool op 2ekerstdag een plaats op het collecterooster.

 
Als diaconie zijn we u dankbaar voor de bereidwilligheid in uw gebeden en de gaven die tot nu verzameld mochten worden.
Ook dit jaar mocht er weer bijgedragen worden om waar ook ter wereld, dicht bij en verder weg, tot ondersteuning te zijn en om nood en gebrek enigszins te verzachten. 
 

‘Laat dan ieder geven naardat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen; niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief’. En weet bovenal dat God de grote Gever is.