Doelcollecte Heilig Avondmaal zondag 3 december

 
In het Midden-Oosten is een humanitaire crisis in alle hevigheid opgelaaid. De crisis is het gevolg van het conflict tussen Israël en Hamas. Aan Israëlische zijde werd op 7 oktober een massaslachting aangericht door uitgebroken strijders van Hamas. Met als gevolg een escalatie van geweld. Duizenden mensen zijn geraakt, het leed en verdriet zijn immens.
 
Voor de slachtoffers van het oorlogsgeweld in Gaza is nauwelijks hulp toegankelijk. De humanitaire situatie is er schrijnend. Voor de inwoners van Gaza is er een tekort aan alle basale levensbehoeften: water, voedsel, medicijnen, onderdak en hygiëne. Het is een situatie die bij uitstek bij het mandaat en de deskundigheid van ZOA past om daar te starten met het verlenen van noodhulp.
 
Ook in het Midden-Oosten wil ZOA er zijn voor de weerloze slachtoffers van oorlogsgeweld. ZOA heeft daarom besloten een noodhulpfonds op te richten om humanitaire hulp te kunnen bieden aan de slachtoffers van de conflicten in het Midden-Oosten. ZOA zal hierbij samenwerken met lokale organisaties. Te denken valt aan voedselhulp, water en huisvesting. Op dit moment is toegang tot Gaza nog erg moeilijk, maar de ZOA staat klaar om het gebied in te gaan zodra dit mogelijk is.
 
Om bij te dragen aan deze noodhulp zal de opbrengst van de Heilig Avondmaal collecte op D.V. zondag 3 december hiervoor bestemd zijn.
 
Ook kunt u bij het verlaten van de tafel uw gift geven in de hiervoor aanwezige mandjes. Digitaal is een gift welkom op het rekeningnummer van de diaconie o.v.v. ‘noodhulp ZOA’