Doelcollecte DV 19 & 26 november

Diaconale doelcollecte zondag 19 november
 
Project 10:27  Hulp voor kwetsbare mensen in Lelystad
 
De pioniersplek Zuiderlicht richt zich door middel van Woord en daad op de Zuiderzeewijk in Lelystad. De wijk is kwetsbaar en kent al een lange tijd grote problematiek. Voor de buurtbewoners organiseert Zuiderlicht verschillende diaconale activiteiten.
 
Het project Zuiderlicht heeft als missie om mensen in de Zuiderzeewijk in contact met Jezus te brengen. Ze willen samen met hen zoeken naar wie God is en met een open houding en op een eenvoudige manier met hen over God spreken. Dit doen zij door hun leven met hen te delen en naast hen te staan. Vanuit de huidige activiteiten – kinderwerk en vrouwenwerk – wordt voornamelijk gefocust op jonge gezinnen en eenzamen (mensen in sociaal isolement). Het lange-termijn doel is christelijke gemeenschapsvorming in de Zuiderzeewijk.
 
 
Diaconale doelcollecte zondag 26 november
 
Hulp Oost Europa (HOE)
 
‘Ik zie ontzettend op tegen deze winter’. Arthur (33) vertelt dat hij door de hoge inflatie noodgedwongen werk moest zoeken in de grote stad. Zijn vrouw en kinderen bleven achter op het platteland.
Door arbeidsmigratie trekken veel ouders naar de stad of het buitenland. Hierdoor blijven de grootouders en kinderen achter. Vaak onder slechte omstandigheden, met name in de winter.
 
In de 5 wintermaanden, van november tot en met maart, ondersteunt HOE de meest kwetsbare gezinnen en ouderen in Oost-Europa door middel van pakketten met essentiële middelen.
 
Stichting HOE helpt op deze en andere manieren in Oost-Europa om inhoud te geven aan de opdracht van Jezus Christus: omzien naar de naaste in diaconaat, gemeenteopbouw en christelijk onderwijs.
 
Ziet u ook om naar deze kwetsbare mensen in Oost-Europa? U kunt met uw gift impact maken in het leven van een ander!
 

U kunt u gave in de collectezak doen in de kerk of overmaken op rekeningnummer NL02RABO0373739273, ten name van: Diaconie Hervormde Gemeente te Tholen o.v.v. ‘Project 10:27 Lelystad‘ of ‘HOE‘.