Doelcollecte zondag 12 november

Stichting In de Rechte Straat

In Europa leven miljoenen mensen in geestelijke duisternis, zonder God en Zijn Woord. Ook in gebieden waar voorheen het rooms-katholicisme sterk vertegenwoordigd was, zet de ontkerkelijking steeds harder door. Stichting In de Rechte Straat (IRS) bestaat sinds 1960 en weet zich geroepen om in deze gebieden de rijkdom van het Evangelie te delen. IRS staat voluit in de lijn van de Reformatie en verlangt ernaar de bevrijdende boodschap te delen van redding door het geloof in Jezus Christus als enige Middelaar en Zaligmaker. En dat enkel door Gods genade en liefdevolle ontferming, onverdiend!

 

Stichting IRS brengt lokale partners en kleine protestantse gemeenten met elkaar in verbinding en helpen ze om de rijkdom van het Evangelie te delen in hun eigen rooms-katholieke omgeving. Ook ondersteunt IRS het evangelisatiewerk in deze gebieden door het verzorgen van toerustingscursussen en bezinning. Er zijn projecten in Zuid-Nederland, België, Spanje, Polen, Oostenrijk en Italië. Bovendien wordt er evangelisatiemateriaal verspreidt in tientallen landen in Midden- en Zuid-Amerika.

 

U kunt u gave in de collectezak doen in de kerk of overmaken op rekeningnummer NL02RABO0373739273, ten name van: Diaconie Hervormde Gemeente te Tholen o.v.v. ‘GZB‘ of ‘IRS‘.