Vrijwilligersavond!

Vrijwilligersavond 

Even een korte blik terug naar de vrijwilligersavond van 2022. Vrijwilligers die bij ons bekend zijn hebben vorig jaar een brief ontvangen. Maar zoals de vorige zin al omschrijft “die bij ons bekend zijn”. Er zijn op de avond zelf maar ook op latere momenten positieve terugkoppelingen ontvangen. De terechte kritische noot was de uitnodigingen. Omdat de avond zo positief is ervaren en we elkaar wisten te vinden voor nieuwe vrijwilligerstaken hebben we kort na deze avond besloten om in 2023 zo de Heere wil en wij leven opnieuw een vrijwilligersavond te houden en wel op vrijdagavond 10 november 2023.

Wat gaan we anders doen?
We gaan geen persoonlijke uitnodigingen meer versturen maar via dit bericht willen we iedereen van harte uitnodigen die in welke vorm dan ook zijn of haar bijdrage heeft geleverd in het afgelopen jaar! We hopen zo op deze manier ook iedereen te bereiken die zich als vrijwilliger heeft ingezet. En onze uitdrukkelijke oproep hierin is denk hierbij niet te klein voor uzelf en stimuleer elkaar om naar de vrijwilligersavond te gaan!

De invulling van deze avond is ontvangst met koffie of thee en iets lekkers erbij. En in de loop van de avond zullen er hapjes en drankjes geserveerd worden. We maken er een gezellige avond van waarin we in een ontspannen sfeer elkaar kunnen ontmoeten en wellicht elkaar ook beter kunnen leren kennen. Mocht iemand iets willen vertellen over het werk wat hij of zij mag doen dan nodigen we je graag uit om je op te geven. Het kan een verhaal zijn over datgene wat je doet of een quiz of andere ideeën zijn welkom.  


U/jij bent van harte welkom op vrijdag 10 november in de Wingerd. De inloop is om 19.45 uur en we hopen de avond te beginnen omstreeks 20.00 uur. Ook dit jaar vragen wij jullie om jezelf op te geven voor deze avond. Dat kan door een email te sturen voor uiterlijk woensdag 1 november 2023 naar skrm@hgtholen.nl. We zien ernaar uit om u en jou te kunnen ontmoeten!