Doelcollecte Israëlzondag 1-oktober

Christenen voor Israël

‘En Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die u vloekt; en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden.’ Genesis 12:3

Israël heeft nog steeds een rol in Gods handelen met deze wereld. Gods geschiedenis met Israël is begonnen bij Abram. Het verbond dat God gesloten heeft met Abram is voor eeuwig. God heeft aan Abram, Isaak en Jakob het volgende beloofd: 1) Ik zal zegenen, wie u zegent en vloeken wie u vloekt, 2) Ik zal je maken tot een groot volk, ontelbaar als de sterren aan de nachtelijke hemel, 3) In u zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden en 4) Ik zal je dit land geven tot een eeuwige bezitting. ‘Elke plaats die uw voetzool zal betreden zal van u zijn’

Rijke beloften! Maar toch zijn er ook vragen over de Israëlzondag. Komen we Israël niet elke zondag tegen in de liturgie: in het zingen van de Psalmen en de schriftlezingen en bovenal het besef dat zowel joden als christenen hun eenheid vinden in de God van Israël? En wat wordt er dan bedoeld met Israël? Velen denken bij Israël niet alleen of in eerste instantie aan de relatie met het volk Israël, maar aan de staat en aan het conflict tussen joden en Palestijnen. Met alle vragen en met verschillende roepingen die kunnen botsen en schuren is het juist van belang extra aandacht te geven aan de relatie met het Joodse volk.

Bij het verlaten van de kerk is er de mogelijkheid het magazine ‘in Zijn voetsporen’ mee te nemen. Dit magazine is door Christenen voor Israël beschikbaar gesteld. Deze liggen zoals gebruikelijk op de tafel achterin de kerk. Van harte aanbevolen.