Diaconale doelcollecte zondag 20 en 27 augustus

Diaconale doelcollecte zondag 20-augustus

ZOA

‘En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze’ Genesis 1:27

Steeds meer mensen moeten noodgedwongen huis en haard verlaten door oorlogsgeweld of natuurrampen. ZOA heeft teams in crisisgebieden over de hele wereld. Zij helpen met tijdelijk onderdak en zoeken samen met gemeenschappen naar oplossingen voor de langere termijn.

Een ramp overkomt je, net als een oorlog. Angst en verdriet overheersen. Van de ene op de andere dag sta je met lege handen en ben je alles kwijt. In deze moeilijke periode wil de ZOA naast mensen staan. In het werk weten zij zich geïnspireerd door het christelijk geloof. Er van overtuigd dat elk leven telt. En dat elk mens geschapen is naar het beeld van God. Daarom helpen zij de mensen voor wie zij zich inzetten met eerste levensbehoeften, zoals eten, drinken en onderdak. En blijven ze trouw tijdens het weer opbouwen van een bestaan door in te zetten op werk, onderwijs en goede basisvoorzieningen. Zodat alles weer wordt zoals het ooit was. En misschien zelfs wel beter.

U kunt uw gaven in de collectezak doen in de kerk of overmaken op rekeningnummer NL02RABO0373739273, ten name van: Diaconie Hervormde Gemeente te Tholen o.v.v. “ZOA. Wij zijn u bij voorbaat erg dankbaar.

Diaconale doelcollecte zondag 27-augustus

Digitale Dienst

Buiten de gezegende mogelijkheid om kerkdiensten fysiek bij te wonen zijn er ook mogelijkheden om kerkdiensten digitaal mee te beleven. Denk hierbij aan de kerktelefoon of aan de live uitzendingen die via de website van onze gemeente zijn te benaderen.

Dit geeft, al is het op afstand, toch een vorm van betrokkenheid voor diegene die om welke reden dan ook de gang naar de kerk niet kunnen maken.

Om dit beschikbaar te maken en te houden zal er op zondag 27 augustus gecollecteerd worden voor de instandhouding van de digitale diensten.

U kunt uw gaven in de collectezak doen in de kerk of overmaken op rekeningnummer NL02RABO0373739273, ten name van: Diaconie Hervormde Gemeente te Tholen o.v.v. “Digitale Dienst. Wij zijn u bij voorbaat erg dankbaar.