Diaconale doelcollecte zondag 6 augustus

‘Want God is mijn Getuige, hoezeer ik begerig ben naar u allen, met innerlijke bewegingen van Jezus Christus’ Filippenzen 1: 8

De HGJB is een vereniging van gemeenten en jeugdclubs binnen de Protestantse Kerk in Nederland die, staande in de hervormd-gereformeerde traditie, jongeren van de gemeente bij Christus wil brengen, opdat ze Hem leren kennen, vertrouwen en navolgen. Zij doen dit in afhankelijkheid van en gehoorzaamheid aan God, die hen wil inschakelen bij de uitbreiding van Zijn Koninkrijk in deze wereld. Met dat doel organiseert de HGJB inspirerende activiteiten voor jongeren en rusten zij ouders en leidinggevenden toe met een samenhangend geheel van kennis, vaardigheden, methoden en materialen voor goed kerkelijk jeugdwerk.

U kunt de gaven in de collectezak doen in de kerk of overmaken op rekeningnummer NL02RABO0373739273, ten name van: Diaconie Hervormde Gemeente te Tholen o.v.v. HGJB” wij zijn u bij voorbaat erg dankbaar.