Diaconale doelcollecte zondag 23 juli

‘En tot den ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn, ja, tot de grijsheid toe zal Ik ulieden dragen; Ik heb het gedaan, en Ik zal u opnemen, en Ik zal dragen en redden’ Jesaja 46:4

Een kerkelijke gemeente bestaat doorgaans uit mensen van verschillende leeftijden. Ook de ouderen onder ons kennen hierin hun plaats. Om de onderlinge betrokkenheid te stimuleren wordt er regelmatig iets georganiseerd voor ouderen. Denk bijvoorbeeld aan de  ouderencontactmiddag waar Sonja Melse en Corry Wouters handen en voeten aan mogen geven of aan de breed gewaardeerde kerstattenties.

Om deze en andere activiteiten te kunnen bekostigen vragen wij u openhartig om bij te dragen aan het Ouderenwerk binnen onze gemeente.