Diaconale doelcollecte zondag 2 juli

Digitale Dienst

Buiten de gezegende mogelijkheid om kerkdiensten fysiek bij te wonen zijn er ook mogelijkheden om kerkdiensten digitaal mee te beleven. Denk hierbij aan de kerktelefoon of aan de live uitzendingen die via de website van onze gemeente zijn te benaderen. 

Dit geeft, al is het op afstand, toch een vorm van betrokkenheid voor diegene die om welke reden dan ook de gang naar de kerk niet kunnen maken. 

Om dit beschikbaar te maken en te houden zal er op zondag 2 juli gecollecteerd worden voor de instandhouding van de digitale diensten. 

Een bedrag overmaken op rekening diaconie o.v.v. ‘Digitale dienst’ kan natuurlijk ook.