Collecte Heilig Avondmaal zondag 18-juniCollecte Heilig Avondmaal zondag 18-juni‘De Heere nu had tot Abram gezegd: Ga gij uit uw land, en uit uw maagschap, en uit uws vaders huis, naar het land, dat Ik u wijzen zal.

En Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken; en wees een zegen!
En Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die u vloekt; en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden’ Genesis 12:1-3  

Stichting Christenen voor Israël heeft als doel om betrouwbare informatie te verstrekken over Israël en de Bijbel. De organisatie die in 1980 werd opgericht, roept christenen op om solidair te zijn met Israël en vecht tegen elke vorm van antisemitisme. Christenen voor Israël steunt de bevolking van Israël (zowel Joods als Arabisch) door financiële steun aan mensen in armoede, kansarme kinderen, Holocaust-overlevenden, immigranten, mensen met een meervoudige beperking en andere charitatieve doelen. 

Sinds haar oprichting heeft Christenen voor Israël zich ontwikkeld tot een wereldwijde beweging met afdelingen, vertegenwoordigers en partners in meer dan 40 landen. Christenen voor Israël geeft gedegen onderwijs over Israël, de Bijbel, de actualiteit, de geschiedenis en over antisemitisme. Dat doet de organisatie door het organiseren van excursies, Bijbelstudieavonden, manifestaties, tentoonstellingen, gastlessen op scholen en het uitgeven van verschillende brochures en tijdschriften.   

Voor een introductie in beeld en geluid met Christenen voor Israël klikt u hier  Om stichting Christenen voor Israël te ondersteunen, zal de opbrengst van de Heilig Avondmaal collecte op D.V. zondag 18 juni hiervoor bestemd zijn. 
Ook digitaal is een gift welkom op het rekeningnummer van de diaconie o.v.v. ‘Christenen voor Israël’