Gemeenteavond 29 juni 2023 in de Wingerd!

De jaarrekening van onze gemeente over 2022 is opgesteld en door de Kerkenraad en Dienstenorganisatie Protestantse Kerk goedgekeurd. Als College van Kerkrentmeesters willen we op D.V. donderdagavond 29 juni een gemeenteavond organiseren. Tijdens deze avond zal dan de jaarrekening worden gepresenteerd en willen we u tevens informeren over de volgende onderwerpen: 

– Stand van zaken m.b.t. de pastorie 

– De subsidieaanvraag bij de provincie Zeeland omtrent het orgel 

– De meerjarenraming van de Wingerd 

– Toelichting op het lopende onderhoud

– Afgeronde projecten.

We hopen u op de bovenstaande onderwerpen zover als mogelijk te informeren. Tijdens deze avond zal er ook de gelegenheid zijn om eventuele vragen te stellen. Graag roepen we u en jou daarom op om deze avond niet aan u voorbij te laten gaan! Door uw aanwezigheid laat u zien dat de gemeente u ter harte gaat. De avond start om 19.30 uur in de Wingerd en iedereen is van harte welkom. We zien uit naar uw en jouw komst!