Bid mee met “Uw Koninkrijk kome”

Bid mee met “Uw Koninkrijk kome”

De gebedskring vraagt uw en jouw aandacht voor het mooie gebedsinitiatief ‘Uw Koninkrijk kome’. Bid tussen Hemelvaart en Pinksteren mee voor vijf mensen in je netwerk die de Heere Jezus nog niet kennen. Denk aan een familielid, collega, buurman/vrouw of vrienden.

De IZB geeft hiervoor een gebedsdagboek én een boekenlegger uit. De boekenleggers worden bij het uitgaan van de kerk uitgedeeld. Er zijn 50 exemplaren van een gebedsdagboek besteld. Daarin vind je voor elke dag een bezinnend stukje met ideeën hoe je voor jouw vijf mensen bid. Die liggen achterin de kerk.

Op de boekenlegger kun je de namen schrijven van de vijf mensen voor wie je bidt. Er is ook kindermateriaal beschikbaar waarmee je ook je kinderen kunt betrekken.

De gebedskring nodigt je ook uit om gezamenlijk mee te bidden. Kom op 23 mei naar de Wingerd waar we altijd bidden. Aanvang: 19 uur

Bidt u en jij ook mee?!

Zie voor meer informatie www.izb.nl/uw-koninkrijk-kome. Zie ook dit promotiefilmpje.