Ontwikkelingen rondom de pastorie

Pastorie

In de afgelopen periode zijn er ontwikkelingen geweest rondom de pastorie. Wellicht dat omwonenden al iets van beweging gezien hebben rondom de woning. Dat kan kloppen want via de diaconie is er contact gelegd met de gemeente Tholen. Zoals u weet is er op dit moment een opvang locatie in het voormalige gebouw van de Eben-Haëzerschool en is er een grote vraag aan woonruimte om de stroom aan vluchtelingen op te kunnen vangen.

In Mattheüs 25 staat: ‘Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt Mij in uw huis uitgenodigd.’ Als deze roep klinkt dan kan het niet anders dan dat we de beschikbare pastorie beschikbaar stellen. 

Inmiddels is er samen met de gemeente verder nagedacht over een invulling en is er concreet het volgende overeengekomen. Vanaf 1 mei zullen er twee gezinnen die uit Oekraïne gevlucht zijn en op dit moment in het Raedhuys verblijven intrekken in de pastorie.

Stukje achtergrond van de gezinnen:
Van één van de gezinnen zitten de kinderen op de Eben-Haëzer school en werken de ouders bij een bedrijf in Tholen. Door de gezinnen in de pastorie op te vangen wordt er meer privacy geboden en zijn er meer mogelijkheden voor de gezinnen om te integreren.

Planning bouw Pastorie
Nu kan ik me voorstellen dat u zich afvraagt ‘maar hoe zit het dan met de nieuwe pastorie?’ Daar geven we u graag een toelichting op. Achter de schermen is hard gewerkt om de nieuwbouwplannen verder vorm te geven. Er is een opdracht gegeven om de eerste schetsen te maken voor een nieuwe woning. De periode tot april 2024 zal gebruikt worden om de pastorie verder vorm te geven en de vergunningen en overige te regelen. Op deze manier hopen we dat er in het laatste kwartaal van 2024, zo de Heere wil en wij leven een nieuwe pastorie gereed is.

Hoe zijn we tot dit besluit gekomen:
Om tot dit besluit te komen is er vooraf veel overleg geweest en in samenspraak met de verschillende partijen deze overeenkomst tot stand gekomen.

Wat delen we nog graag met u:
In eerste instantie is de pastorie beschikbaar gesteld zonder daar een vergoeding tegenover te stellen. Er zijn verschillende scenario’s gepasseerd en na een lang traject leek het er zelf op dat het zonder resultaat zou eindigen. Maar door een bijzondere wending zullen deze twee gezinnen uit Oekraïne de pastorie tijdelijk gaan bewonen en wordt er een ruime vergoeding gegeven voor het beschikbaar stellen van de pastorie. Het is niet passend om de bedragen hier te delen maar volgend jaar in de cijfers van 2023 kunt u deze terug vinden.

Met de vele projecten met de daarbij behorende kosten zijn we dankbaar dat dit op ons pad is gekomen. Er kan op deze manier een mooi bedrag ingebracht worden voor de nieuwe pastorie. Dit kan in mindering gebracht worden op het bedrag dat we als gemeente bijdragen. Hoe mooi zou het zijn met de huidige hogere rentepercentages dat het bedrag wat geleend moet worden tot een minimum beperkt kan worden.

Oproepje:
De diaconie weet zich betrokken bij de opvang van de gezinnen in de pastorie. Ook uw en jouw betrokkenheid wordt gewaardeerd bij het welkom heten van de gezinnen in de pastorie. Een kaartje, een gesprekje, een plekje in het gebed.

Naast de diaconie weet ook ‘helpende handen’ zich betrokken bij deze Oekraïense gezinnen. Mocht u iets willen betekenen voor deze gezinnen en uw bijdrage leveren neem dan contact met ze op.


Een hartelijke groet van College van kerkrentmeesters, diaconie en kerkenraad en overige betrokkenen.