Vragen voor de preekbespreking van D.V. zondagavond 16 april 2023

Vragen voor de preekbespreking van D.V. zondagavond 16 april

Vragen over de morgendienst:
1. In de oosterse kerk begroet men elkaar op zondagmorgen vaak met “De Heere is waarlijk opgestaan” (Lukas 24: 34). Wat    kunnen wij daarvan leren?
2. Wat zijn de gevolgen wanneer de lichamelijke opstanding van de Heere Jezus ontkend wordt?
3. Welk drieërlei nut ligt er in de opstanding van Christus? (zie zondag 17 HC).

Vragen over de avonddienst
4. Twee keer lezen we in 1 Korinthe 15 (vers 3 en 4): naar de Schriften. Wat wordt daarmee bedoeld? Waar wordt Jezus” sterven en opstanding in het O.T. voorzegt?
5. In welke geloofsbelijdenis vinden we ook de aanduiding “naar de Schriften”?
6. De Opgestane zocht de 500 broeders op in de vergadering (vers 6) ; wat heeft dat ons te zeggen?
7. Sommigen zeggen: “Wanneer de Heere Jezus nu ook aan ons lichamelijk verschijnen zou, dan zouden we direct geloven”. Is dat waar? (verg. Mattheus 28: 11-15).
8. Wat neem je uit de beide preken mee voor de komende week?