Diaconale doelcollecte zondag 16 april

‘Zo zeg ik dan: Hebben zij gestruikeld, opdat zij vallen zouden? Dat zij verre; maar door hun val is de zaligheid den heidenen geworden, om hen tot jaloersheid te verwekken.’ Romeinen 11:11  

In september 1999 hebben mensen vanuit diverse kerkgenootschappen de stichting ’Messiasbelijdende Joden’ opgericht. Zij deden dit vanuit de Bijbelse overtuiging dat de Messiasbelijdende Joden in Israël een bijzondere positie en belangrijke taak hebben voor nu en voor de toekomst. Zij kunnen naar hun volksgenoten getuigen van de verzoening in de Heere Jezus. Alleen door Hem, de Messias van Israël en Heere der wereld is er werkelijk vrede.

De Stichting wil in Nederland bewustwording ten aanzien van de positie van de Messiasbelijdende Joden stimuleren en een Bijbelse visie op de toekomst van Israël uitdragen. Voorgangers en gemeenten in Israël krijgen steun om hun roeping naar binnen en naar buiten te kunnen uitvoeren. Arme Messiasbelijdende Joden worden gesteund via een in Israël landelijk werkende stichting. Deze stichting steunt plaatselijke gemeenten om hun armste leden te helpen bij grote of onverwachte uitgaven die vaak hun eerste levensbehoefte betreffen.

Via het zgn. gaarkeukenproject wordt steun verleend aan het in stand houden en opzetten van gaarkeukens door Messiasbelijdende Joden. En het blad Immanuël, welk ieder kwartaal verschijnt, voorziet de lezer van voorlichting en informatie. U en jij kunt stichting Messiasbelijdende Joden ondersteunen met een gift tijdens de collecte op D.V. zondag 16-april. Een bedrag overmaken op rekening diaconie o.v.v. ‘Messiasbelijdende Joden’ kan natuurlijk ook.