Gestegen energiekosten

Zoals u weet, hebben we in Nederland al enige tijd te maken met het stijgen van de energiekosten. Daarom is de overheid met een financiële compensatie gekomen voor ieder huishouden van 2x € 190, welke in de afgelopen maanden november en december door de energiemaatschappijen verrekend zijn. Maar wellicht dat u ondanks deze financiële compensatie toch in de problemen gekomen bent. 

Hierbij attenderen we u op een regelingen die er bestaat, om huishoudens te ondersteunen die hun hoge energierekening niet (meer) kunnen betalen.  

  • De energietoeslag die via de gemeente Tholen aan te vragen is. Op de website van de Gemeente Tholen staat aangegeven of u hiervoor in aanmerking komt. Zie de site: https://www.tholen.nl/inkomen-en-bijstand/laag-inkomen-en-schulden/energietoeslag-aanvragen. Vindt het lastig om zo’n aanvraag te doen? Bij de gemeente is een voorzieningenconsulent aanwezig, die u daarbij wil helpen.  

    Mogelijk dat u, ondanks deze ondersteunende maatregelen van de overheid, alsnog te maken heeft met (financiële) problemen. Binnen de diaconie is er ook een energiefonds opgericht, waaruit we ondersteuning kunnen geven. Schroom dan niet om contact op te nemen met uw diaconie! 

    Hartelijke groet, 

    Uw diaconie.