Diaconale doelcollecte zondag 2 april

Diaconale doelcollecte zondag 2 april    Christus ontfermt Zich over mensen die (te) veel zorgen hebben. In navolging van Hem heeft de christelijke gemeente oog voor de naaste die beschutting tegen de storm nodig heeft. Maar soms is er meer nodig dan pastorale zorg vanuit de gemeente.

Om die reden is Pastoraal Diaconaal Centrum ‘de Herberg’  in het leven geroepen. Diaconieën uit het hele land hebben in 1993 de oprichting van de Herberg mogelijk gemaakt.   

Dit huis (op het landgoed De Pietersberg in Oosterbeek) wil fungeren als een verlengstuk van het pastorale/diaconale werk dat in de gemeente plaatsvindt. De liefde van Christus wordt hier vertaald in gesprekken, bijbelb esprekingen, aandacht van stafleden en vrijwilligers, ontspanning en cursussen.

Dit huis, op het landgoed De Pietersberg in Oosterbeek, is geen therapeutisch centrum, maar een plaats om tot rust te komen. Daardoor worden gasten geholpen om het evenwicht in het leven en zicht op Hem te (her)vinden. De Herberg doet haar werk vanuit de gereformeerde traditie en haar gasten zijn afkomstig uit de breedte van christelijk Nederland. We doen vrijmoedig een beroep op u om de Herberg ook dit jaar te steunen met een gift.

U kunt hiervoor geven tijdens het collecteren op D.V. zondag 2 april . Een bedrag overmaken via de rekening Diaconie o.v.v. ’de Herberg’ is natuurlijk ook mogelijk.