Bericht van Crisis Noodopvang Tholen

Crisis Noodopvang Tholen 

Zoals u weet zijn er op dit moment in de Crisis Noodopvang Tholen (CNO) in het oude gebouw van de Eben-Haezerschool een aantal vrijwilligers uit onze gemeente actief. Samen met christenen uit andere kerken bieden we beperkte maar gewenste hulp aan. Dit is een unieke kans om Gods liefde te delen aan overwegend moslims, die op zoek zijn naar veiligheid. Wat gebeurt er zoal? 

TAALLES

Aan de hand van een methode de bewoners taalles geven. Sommige vrijwilligers doen dit ook een op een met een bewoner. 

INLOOP Oesterschelp

Tot nu toe wordt er twee keer per week een INLOOP gehouden, maar dat blijkt op de lange duur teveel. We willen dit wel regelmatig blijven aanbieden, en de ene keer iets koken of te knutselen, en een andere keer een spelmiddag te organiseren of er gewoon te zijn met koffie en gebak. 

TAXI-DIENST

Bewoners doen ook vrijwilligerswerk in de natuur, bij particulieren en het Leger des Heils. Voor het halen en brengen zijn altijd mensen nodig. Ook gaat er wekelijks op zondagmiddag een auto naar de Arabische dienst van Huis van Vrede (Goes). 

VAN ALLES EN NOG WAT

Daarnaast willen we graag een appgroep met vrijwilligers opzetten voor ‘van alles en nog wat.’ Geregeld is er een vraag of iemand eenmalig met een asielzoeker kan rijden (bijvoorbeeld naar een ziekenhuis) of dat er een klusje in de oude school gedaan moet worden. Daarnaast willen wij ook eenmalige activiteiten organiseren. Denk aan een avond koken, bakken, spelavond, enz. Wat verwachten we van je? Dat je de moeite neemt om af en toe te rijden, een activiteit te helpen organiseren en zo elkaar te ontmoeten. 

Bent u, ben jij nog geen vrijwilliger? En lijkt het u/jou goed om je op deze manier in te zetten voor je naaste? Dan kunt u/ kun jij je aanmelden via de volgende link: https://forms.gle/K6PWQiub9VcSpGKY9 .

Heeft u/ heb jij een vraag? Stel ze ons gerust.