Missionaire werkvakantie – informatie voor de jeugd- of missionair ouderling

Beste ouderling of jeugdwerker,

Gewoon, bijzonder!

Hoe kan iets gewoons toch bijzonder zijn? Elk jaar stappen jongeren uit hun comfortzone en ontdekken dat hun ‘gewone’ leven bijzondere betekenis heeft voor anderen. 

Een aantal reacties van jongeren die vorig jaar Dabar hebben gedaan:

“Er werd meer rust ervaren op de camping omdat wij als team aanwezig waren. De tieners noemden dit specifiek wanneer er met ze werd gebeden. Ook merkten ze dat ze steeds minder gingen schelden, iets waar wij als team ook voor hadden gebeden.”

“Campinggasten gaven aan dat ze het bijzonder vonden dat wij er een week vrijwillig waren. Verder hebben ze vaak aangegeven dat ze het zo mooi vonden om te zien hoe liefdevol er met de kinderen en tieners werd omgegaan, hoe wij ze bij naam kenden en ook hoe we met elkaar als team omgingen, viel hen op.”

“Van veel campinggasten heb ik gehoord dat ze genoten hebben van hun tijd op de camping, dat het ze aan het denken heeft gezet en dat ze verder zijn gaan zoeken naar God” 

Jongeren die in 2022 hebben meegedraaid in een Dabarteam geven aan dat ze gegroeid zijn in geloof, toewijding en vrijmoedigheid om het geloof te delen

Jongeren trainen zich ook in luisteren en spreken, en ontdekken dat ze door hun houding iets van de liefde van Christus kunnen uitstralen. 

Deze vorming van jonge christenen is een zegen voor de lokale kerken!

Ook in 2023 verzorgen jongeren het animatiewerk op campings en in stadswijken in Nederland. Er is muziek, sport & spel, er wordt geknutseld en gediscussieerd. Recreatiewerk met een Missie, waarbij liefdevolle aandacht de rode draad is.

Dabar is voor velen een van de weinige gelegenheden waarbij ze in aanraking komen met het christelijk geloof. 

De kerkelijke gemeente is een belangrijke schakel in de werving van jongeren en we roepen uw gemeente op hier een steentje aan bij te dragen. Dit kan heel makkelijk door:

  1. Posters op te hangen in het kerkgebouw en het jeugdhonk 
  2. Folders op een zichtbare plaats neer te leggen
  3. Een stukje in het kerkblad of de wekelijkse nieuwsbrief op te nemen
  4. Een Dabar dia op te nemen in de beamerberichten en/of in uw kerk-app

De genoemde items zijn te downloaden via www.izb.nl/dabar/materialen-toerustingFolders en posters kunnen ook per post toegestuurd worden (zolang de voorraad strekt). Stuur een mail naar dabar@izb.nl en wij sturen ze u graag kosteloos toe. 

  1. Jongeren in uw gemeente die Dabar doen, hun ervaringen te laten delen in een zondagse dienst, in het kerkblad of bij de catechese/ jeugdvereniging 
  2. Voorbede te doen voor de jongeren die zich inzetten voor missionaire activiteiten in binnen- en buitenland.

Zoals u wellicht hebt gelezen is vanaf 2023 de IZB meer op afstand komen te staan van het Dabarwerk door de organisatie bij de lokale commissies te leggen. Maar het Dabarwerk gaat wél door en wij brengen dit dan ook graag onder de aandacht van uw gemeenten uw jongeren. De inschrijving loopt nog steeds via onze website www.izb.nl/dabar.

Uw twintigers en de IZB

Twintigers binnen de kerk zijn in het bijzonder aandachtsgebied geworden bij de IZB omdat we constateren dat deze leeftijdsgroep in veel gemeenten steeds lastiger te bereiken is. Twintigers zelf voelen zich regelmatig inhangen tussen jeugdwerk en een voluit volwassen participatie. Ze zoeken naar hun plek of raken los van de geloofsgemeenschap. We willen graag op het spoor komen waar hun vragen liggen, welk initiatieven er al zijn, en op welke manier de IZB voor kerken en hun twintigers van betekenis kan zijn. Ons uiteindelijke doel is om twintigers te helpen groeien in geloof en dit geloof ook te delen. Via onze website en nieuwsberichten zullen we de ervaringen en leerpunten die we opdoen delen. 

Voor twintigers heeft de IZB recent de cursus Twenties-four-seven ontwikkeld waar in 4 avonden met elkaar gesproken wordt over roeping, luisteren naar je tijd en tijdgenoten, de relevantie en het delen van het evangelie in je eigen omgeving en je plaats in de kerk. Klik hier voor meer informatie.

Neem gerust contact op met Agnes van Haaften als u meer informatie wilt, eigen ervaringen wilt delen of met ons in gesprek wilt gaan hoe we samen kunnen optrekken (a.vanhaaften@izb.nl). 

Alvast hartelijk dank,