Diaconale doelcollecte zondag 26 feb & 5 mrt

Diaconale doelcollecte zondag 26 februari

Noodhulp slachtoffers aardbeving. 
Het is ramp op ramp in Syrië. Door ruim tien jaar geweld verkeert het land in een zware crisis. Van de 18 miljoen inwoners van het land zijn 13,5 miljoen mensen op de vlucht geslagen. En dan wordt het land getroffen door hevige aardbevingen. ZOA helpt slachtoffers van de aardbeving en mensen op de vlucht. Maar ook Syriërs die hun leven weer proberen op te bouwen in gebieden waar het relatief rustig is. ZOA staat naast hen en biedt hulp in een situatie waarin bijna alles – letterlijk en figuurlijk – kapot is. En dat is hard nodig. Maar om deze hulp te kunnen verlenen hebben we ook u nodig. Klik hier voor meer informatie 


Diaconale doelcollecte zondag 5 maart 

De GZB-voorjaarscollecte is bestemd voor Malawi. De kerk in Malawi ziet het als haar roeping om antwoord te geven op de groeiende invloed van de islam. In steeds meer gemeenten worden trainingen gegeven waardoor mensen worden toegerust om het Evangelie met hun naaste te delen. Dankzij die trainingen komen velen tot geloof. 
Hoe deel je op een laagdrempelige manier met je buren het Evangelie? Hoe geef je antwoord 
op vragen van mensen die niet in Jezus geloven? Niet alleen in Nederland, maar ook in Malawi vinden veel christenen dat lastig. Dat geldt echter niet voor Edward. Zijn liefde voor Jezus kan hij niet voor zichzelf houden. Naast zijn baan als docent is hij in zijn vrije tijd evangelist. 
Ook Edward kreeg een training in de kerk om de blijde Boodschap van het Evangelie te delen. Het helpt hem om blijmoedig zijn geloof te delen met andersdenkenden, zelfs ondanks tegenstand van zijn omgeving. Klik hier voor meer informatie. 


U kunt u gave in de collectezak doen in de kerk of overmaken op rekeningnummer NL02RABO0373739273, ten name van: Diaconie Hervormde Gemeente te Tholen o.v.v. ‘Noodhulp Syrië‘ of ‘GZB-voorjaarscollecte’. Namens uw diaconie hartelijk dank voor uw en jouw bijdrage.