Doelcollecte 29 januari: Metadidomi en 5 februari: project 10:27

Diaconale doelcollecte zondag 29 januari:
De diaconale collecte van D.V. zondag 29 januari is bestemd voor stichting Metadidomi.
Sinds haar oprichting is Stichting Metadidomi actief in het land Oekraïne. Vanwege de huidige oorlog met Rusland voelt Stichting Metadidomi zich geroepen om haar middelen en netwerk in te zetten om noodhulp te verlenen in Oekraïne en aan gevluchte Oekraïners in omliggende landen.
Ook in december is er weer veel gebeurd. De tassen van de actie van de Eben-Haëzerschool zijn aangekomen, er zijn weer verschillende transporten naar Cherson, Mykolaiv en Charkov geweest. De winter is in volle gang in Oekraïne. Koud en guur, veelal zonder elektriciteit, water en verwarming. Dat is de huidige realiteit voor de mensen in de Oekraïne. Het zal de mensen niet meevallen om zichzelf hier door te slaan. Maar met dank aan alle hulp, kunnen we deze mensen ondersteunen en helpen te overleven in deze donkere, moeilijke tijd. Klik hier voor meer informatie

Diaconale doelcollecte zondag 5 februari:
De diaconale collecte van D.V. zondag 5 februari is bestemd voor Project 10:27. Het diaconale programma van de GZB. Het thema van dit collecteproject is dit keer: Investeren in huwelijken in Malawi.
Huwelijk en gezinsleven in Malawi staan onder druk. Daarom krijgen predikanten training om koppels in hun gemeente toe te rusten. Thema’s als conflictbeheersing, trouw, vergeving en seksualiteit komen daarbij aan de orde. Eerdere deelnemers geven aan dat het huwelijk hierdoor een nieuwe dimensie kreeg. Zelfs de kinderen ervaren meer liefde, vrede en harmonie bij hun ouders. Deze verbetering van het gezinsleven heeft ook een positieve uitwerking op de gemeenschap. Klik hier voor meer informatie.

U kunt u gave in de collectezak doen in de kerk of overmaken op rekeningnummer NL02RABO0373739273, ten name van: Diaconie Hervormde Gemeente te Tholen o.v.v. ‘Metadidomi’ of ‘GZB-huwelijken Malawi’.