Diaconale doel collecte 22 januari: Leerstoelfonds predikanten Geref. Bond.

De diaconale collecte van zondag 22 januari is bestemd voor het Leerstoelfonds van de Gereformeerde Bond. Via een leerstoel geeft een hoogleraar aan studenten onderwijs. Onze docenten hopen zo via hun werk aan de theologische faculteiten een komende generatie dienaren van het Woord op te leiden. Jaarlijks is er voor het Leerstoelfonds een aanzienlijke som geld nodig. We hopen van harte dat ook u aan dit belangrijke werk wilt bijdragen! Klik hier voor meer informatie. 

U kunt de gaven in de collectezak doen in de kerk op  zondag 22 januari , of overmaken op rekeningnummer NL02RABO0373739273, ten name van: Diaconie Hervormde Gemeente te Tholen o.v.v. “Leerstoel” Wij zijn u bij voorbaat erg dankbaar!