Nieuws van de zendings- en evangelisatie commissie i.v.m. Litske Moerland.

Nieuws van de zendings- en evangelisatie commissie 
Namens Litske wil ik jullie allemaal bedanken voor wat voor steun dan ook in de afgelopen tijd. In de eerste plaats uw gebed! Dit voelt als een warme deken, zoals Litske dit verwoordde.

Ook is ze dankbaar voor de giften die u, speciaal voor dit doel, overgemaakt heeft! Reeds EUR 550,00 is er ontvangen op het rekeningnummer van de zendingscommissie. Wat een geweldig bedrag.

Naast deze donaties wordt er een vast bedrag per maand gesponsord door onze commissie. Bovendien zijn ook de zendingsbussen bij de uitgang van de kerk, voor Litske bestemd. Ook weer voor de eerste drie maanden van 2023.

Om u een idee te geven, er is ca. 5.600 Euro nodig voor het traject wat Litske gaat volgen. Haar baan is opgezegd, dit betekent geen inkomsten meer. Mocht u nog overwegen om haar te ondersteunen d.m.v. een gift, dan kan dat natuurlijk altijd! Gegevens bankrekening :

Diaconie inz Zendingscommissie

NL77RABO0373739281

Ovv Gift Litske

Wij wensen Litske Gods Zegen tijdens haar DTS (Disciple Training School) in Kristiansand (Noorwegen).Nie