Collecte Heilig Avondmaal D.V. 4 december 2022

Collecte Heilig Avondmaal D.V. 4 december 2022

“Die twee rokken heeft, dele hem mede die geen heeft; en die spijze heeft, doe desgelijks”.

(Lukas 3:11)

Sinds haar oprichting is Stichting Metadidomi actief in het land Oekraïne. Vanwege de huidige oorlog met Rusland voelt Stichting Metadidomi zich geroepen om haar middelen en netwerk in te zetten om noodhulp te verlenen in Oekraïne en aan gevluchte Oekraïners in omliggende landen. Uw hulp is hierbij hard nodig, zodat zij ervoor kunnen zorgen dat hulpgoederen zo effectief mogelijk worden ingezet voor hulpbehoevenden!

Via partners en relaties geeft Stichting Metadidomi directe noodhulp in heel Oekraïne. Dit vindt plaats onder coördinatie van Evert van Dijke, die tot het uitbreken van de oorlog woonachtig en werkzaam was nabij Zhytomir (150 km ten westen van Kiev). Naast zijn werk in Oekraïne verrichtte Van Dijke al werkzaamheden voor Stichting Metadidomi en momenteel stuurt hij vanuit Sint-Annaland de noodhulp aan.

Alle gegeven noodhulp komt volledig ten goede van Oekraïners in nood, er worden geen overheadkosten berekend.

Om het goede werk van Metadidomi te ondersteunen, zal de opbrengst van de Heilig Avondmaal collecte op D.V. zondag 4 december hiervoor bestemd zijn. U kunt uw gaven in de collectezak doen in de kerk of overmaken op rekeningnummer NL02RABO0373739273, ten name van: Diaconie Hervormde Gemeente te Tholen o.v.v. ‘Metadidomi’

Ook is er de mogelijkheid om bij het verlaten van de tafel uw gift te geven in de hiervoor aanwezige mandjes.