Jeugdwerkers gezocht!

‘Vol verwachting kijken kindersnoeten je aan. Wat ze te wachten staat is in elk geval een Bijbelverhaal, de rest is elke keer weer een verrassing. Je bedenkt wat een voorrecht het is om hen de Bijbelse boodschap uit te mogen leggen en samen te genieten van Gods goedheid.’
Vol verwachting kijken wij jou als gemeentelid aan nu er enkele vacatures zijn in het jeugdwerk. Ben jij onze verrassing en vul jij enthousiast de onderstaande lege plaats in?
― Leiding zondagsschool, leeftijd 11-12 jaar, van 11.15 – 12.15 uur, frequentie 1x per 3 weken (opgeven bij Arjan Nederlof).
― Leiding zondagavond JV-16, na de avonddienst tot ongeveer 21.00 uur, frequentie 1x per 3 weken (opgeven bij Hans van Dam).

Naast deze acute vacatures kunnen we altijd extra jeugdleiding gebruiken om het werk goed te kunnen verdelen!

Hartelijke groet, 

Hans van Dam en Arjan Nederlof